Pytania i odpowiedzi

Jakim rodzajem odszkodowań się zajmujecie?

Zajmujemy się odszkodowaniami w zakresie:

  • wypadków komunikacyjnych (samochody, autokary, rowery, motorowery, piesi),
  • szkód majątkowych (uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, zaniżenie wartości pojazdu po wypadku),
  • szkód osobowych (śmierć, uszczerbek na zdrowiu, uraz psychiczny, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji, itp.),
  • wypadki w pracy i w drodze do pracy, mobbing
  • w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
  • w innych zdarzeniach objętych ochroną ubezpieczeniową,
  • błędy w sztuce lekarskiej lub odszkodowanie za nieskuteczne leczenie,
  • likwidacja tzw. polis posagowych (PZU), sprawy przeciwko BIK,
  • odszkodowania za urządzenia obniżające wartość nieruchomości np. elektrownie wiatrowe itp.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, czy mimo to coś mi sie należy?

W zależności od rodzaju i okoliczności wypadku pieniądze wypłacane są z UFG czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nie mam pieniędzy, czy uzyskam od Państwa pomoc?

Tak, oczywiście. Klient nie musi angażować własnych środków finansowych, prowizja za wykonaną przez nas usługę wypłacana jest dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Sąd orzekł współwinę w wypadku. Czy mimo wszystko mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak. Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona stosownie do stopnia przyczynienia się.

Czy w przypadku stłuczki, do wypłaty odszkodowania konieczna jest notatka Policji?

Jeżeli w wypadku drogowym nie ma rannych lub zabitych wówczas kierujący pojazdem nie ma obowiązku wzywania Policji. Jednak z praktycznego punktu widzenia bez względu na skutki wypadku należy wezwać Policję, która na miejscu zbada okoliczności zdarzenia i sporządzi notatkę. W wielu przypadkach, gdy poszkodowany posiada jedynie oświadczenie sprawcy zdarzenia, firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłat należnych świadczeń.

Kilka lat temu zostałem ranny w wypadku samochodowym. Czy nadal mogę się ubiegać o odszkodowanie?

W dniu 10 sierpnia 2007r., weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zmianie ustawy, wprowadzając 20-letni termin przedawnienia roszczeń będących następstwem przestępstwa.

Uległem wypadkowi na nieodśnieżonym chodniku, czy należy mi się odszkodowanie?

Osoba, która uległa wypadkowi na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione straty od zarządcy lub właściciela nieruchomości. Po stronie poszkodowanego leży jednak obowiązek by udowodnić, że szkoda rzeczywiście miała miejsce, przedstawić dowody na jej wysokość oraz wskazać sprawcę szkody, czyli osobę odpowiedzialną za uprzątnięcie śniegu lub lodu. To samo dotyczy śliskiej podłogi w sklepie czy centrach handlowych (właściciel zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za sprzątniecie naniesionego tam błota czy śniegu). Za utrzymanie czystości i porządku w zależności od miejsca odpowiedzialni są zarządcy, właściciele lub po prostu odpowiednie urzędy i instytucje państwowe.

Mój brat spowodował wypadek będąc pod wpływem alkoholu (0,3pr). Odszkodowanie zostało wypłacone osobie pokrzywdzonej, teraz Zakład Ubezpieczeń żąda ode niego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Czy ma do tego prawo?

Jeżeli wyrządziłeś szkodę w związku z ruchem pojazdu, roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokojone z polisy OC. Jednak w pewnych przypadkach zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń). Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dotyczy to właśnie sytuacji gdy kierujący pojazdem wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.